Advertentieprogramma2018-10-30T09:20:26+00:00

Advertentieprogramma

Deze site en videos brengen we via Facebook advertenties onder de aandacht. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheid die Facebook biedt om gerichte advertenties te plaatsen. Zo kunnen we adverteren met korte videos en teksten in bijvoorbeeld de doelgroepen ‘new age’, ‘boeddhisme’. We willen ons in eerste instantie vooral richten op die groepen, omdat daar veel oprechte en zoekende mensen zijn. Helaas gaat daar erg veel misinformatie rond over Jezus en de Bijbel, dus via deze site willen we graag die groep aanmoedigen zelf op onderzoek uit te gaan in de Bijbel. Maar natuurlijk zijn er legio andere groepen voor wie het goed zou zijn de Bijbel te lezen – eigenlijk gewoon iedereen 🙂

Als je wilt helpen met het verspreiden van deze advertenties (financieel of op een andere manier), neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Terug naar de homepage.